CONFERINȚA BALCANICĂ – August 2011

În perioada 25 – 31 august la Centrul de Conferințe Thraki Palace din Alexandroupolis s-a desfășurat Conferința Balcanică având ca temă: „Eficientizarea actului de administrație prin modernizarea serviciilor publice și dezvoltarea parteneriatului public – privat”. Evenimentul a fost organizat de Patronatul Serviciilor Publice și Centrul de Consiliere pentru Dezvoltare Locală din România, Asociația Financiară a Municipalităților din Grecia, Asociația Națională a Municipalităților din Bulgaria și Asociația Primăriilor din Alanya – Turcia, cu sprijinul Primăriei din Alexandroupolis.

La Conferință au participat 60 reprezentanți ai administrației publice locale și operatorilor de servicii publice din aceste țări, precum și alte organizații și structuri asociative cu atribuții în domeniu.

Printre temele cel mai mult dezbătute s-au aflat cele privind: – rolul primăriei moderne; – dezvoltarea locală și planificarea strategică; – creșterea veniturilor proprii prin realizarea unor obiective în sistemul parteneriatului public-privat; – participarea cetățenească; – modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice ca mijloc de dezvoltare urbană, creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene; – dezvoltarea și modernizarea resurselor umane.

În cadrul Conferinței a fost dezbătut și aprobat Protocolul – Cadru de Cooperare Transfrontalieră și Inter-teritorială a Țărilor din Balcani, care validează o rezoluție generală asupra marilor tematici comune privind: – generarea de acorduri de cooperare; – crearea de structuri juridice adaptate la dezvoltarea marilor axe strategice (crearea unei persoane juridice, coordonatoare de proiecte, crearea unei structuri de formare etc.); – facilitarea dezvoltării și punerii în aplicare de proiecte structurate; – crearea unei rețele de competențe europene (societăți de studii/proiectare, consulting, inginerie, finanțări); – facilitarea sinergiei de proiecte între statele balcanice membre sau candidate ale Uniunii Europene.

Principalul obiectiv al protocolului, il reprezinta crearea Centrului Balcanic pentru Administrație Publică și Servicii. Această structură va funcționa ca un spațiu de dezbateri, schimburi de idei, experiențe și bune practici, consultanță, formare și cooperare, care să sprijine aleșii locali pentru a înțelege: – cum trebuie dezvoltate colectivitățile teritoriale; – cum să folosească fondurile europene pentru comunitățile lor; – cum să ia decizii pentru demararea unor proiecte de succes; – cum să comunice cetățenilor măsurile întreprinse.

În cadrul programelor de formare, Centrul Balcanic pentru Administrație Publică și Servicii va funcționa ca o platformă de competențe, care să ajute autoritățile locale și operatorii de servicii publice: – să realizeze proiecte de cooperare inter-comunală, inter-regională, transfrontaliere și transnaționale și să elaboreze politici publice comune țărilor balcanice; – să elaboreze strategii de cooperare și dezvoltare a teritoriului; – să se angajeze în acțiuni de lobby și de valorificare a teritoriilor în rețelele naționale și europene; – să promoveze inițiativele cooperării intercomunale și transnaționale; – să mutualizeze mijloacele pentru a se poziționa ca veritabil interlocutor al unei dezvoltări durabile în contextul unei Europe în continuă schimbare.