CONFERINTA BALCANICĂ PENTRU ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII – GRECIA – Septembrie 2013

În perioada 1 – 7 septembrie 2013 la Centrul de Conferinţe Thraki Palace din Alexandroupolis s-a desfăşurat Conferinţa Balcanică având ca temă: „Eficientizarea actului de administraţie prin modernizarea întreprinderilor publice locale şi dezvoltarea parteneriatului public privat”. Evenimentul a fost organizat de Patronatul Serviciilor Publice şi Centrul de Consiliere pentru Dezvoltare Locală din România, Asociaţia Financiară a Municipalităţilor din Grecia, şi Camera de Comerţ pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din Atena, cu sprijinul Primăriei din Alexandroupolis.

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi operatorilor de servicii publice din aceste ţări, precum şi alte organizaţii şi structuri asociative cu atribuţii în domeniu.

În cadrul Conferinţei au fost prezentate pe larg problemele cu care se confruntă autorităţile publice locale în asigurarea serviciilor pentru viaţa de zi cu zi a colectivităţilor pe care acestea le reprezintă. Dezbaterile pe această temă au arătat că nevoile de infrastructură şi utilităţi publice sunt cu mult mai mari decât capacitatea de finanţare curentă a colectivităţilor locale, în particular a localităţilor medii şi mici şi a celor din mediul rural.

De asemenea, se constată carenţe severe în formaţia managerială specifică, în competenţe pentru identificarea şi realizarea proiectelor de dezvoltare locală şi alocarea de resurse proprii de finanţare a studiilor şi aplicaţiilor.

Printre temele cel mai mult dezbătute s-au aflat cele privind:

 • rolul primăriei moderne;
 • dezvoltarea locală şi planificarea strategică;
 • creşterea veniturilor proprii prin realizarea unor obiective în sistemul parteneriatului public-privat;
 • participarea cetăţenească;
 • modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice ca mijloc de dezvoltare urbană, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene;
 • dezvoltarea şi modernizarea resurselor umane.

În cadrul Conferinţei, un spaţiu amplu a fost acordat problemelor ce decurg din politica de coeziune a Uniunii Europene în perioada de programare 2014 – 2020 şi înţelegerii modului de gestionare a fondurilor europene precum şi cadrului instituţional în care acestea funcţionează.

Printre temele cu impact deosebit pentru autorităţile publice locale s-au remarcat cele legate de Strategia Europeană 2020 şi cele care s-au referit la Priorităţile Uniunii Europene pentru anul 2020.

Participanţii la eveniment au avut ocazia să se familiarizare cu modalităţile concrete de realizare a unui proiect cu finanţare europeană prin prezentarea a două studii de caz, care au abordat Pregătirea şi aprobarea uni proiect major de investiţii şi Definirea priorităţilor de investiţii.

Toate acestea au făcut ca manifestarea de la Alexandroupolis să se constituie într-un spaţiu de dezbateri, schimburi de idei, experienţe şi bune practici, consultanţă, formare şi cooperare, care au făcut ca participanţii să înţeleagă:

 • cum trebuie dezvoltate colectivităţile teritoriale;
 • cum să folosească fondurile europene pentru comunităţile lor;
 • cum să ia decizii pentru demararea unor proiecte de succes;
 • cum să comunice cetăţenilor măsurile întreprinse;
 • cum să realizeze proiecte de cooperare intercomunală, interregională, transfrontaliere şi transnaţionale şi să elaboreze politici publice comune ţărilor balcanice;
 • cum să elaboreze strategii de cooperare şi dezvoltare a teritoriului;
 • cum să se angajeze în acţiuni de lobby şi de valorificare a teritoriilor în reţelele naţionale şi europene;
 • cum să promoveze iniţiativele cooperării intercomunale şi transnaţionale;
 • cum să mutualizeze mijloacele pentru a se poziţiona ca veritabil interlocutor al unei dezvoltări durabile în contextul unei Europe în continuă schimbare.