CONFERINTA REGIONALA SUD – EST – Septembrie 2011

În cadrul raporturilor de colaborare cu autoritățile publice locale din Turcia, în perioada 19 – 26 Septembrie 2011, o delegație a Patronatului Serviciilor Publice din România, formată din reprezentanți ai consiliilor județene, primari, consilieri locali, operatori de servicii publice și ai direcțiilor de specialitate din Primării a participat la cea de-a V-a Conferință Regională Sud Est, organizată în localitatea Turkler, Alanya din Turcia, ce a avut ca temă: „Planificarea strategică a unei localități”.

În cadrul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea continuării dialogului dintre autoritățile publice locale din țările balcanice, prin organizarea periodică a unor schimburi de experiență, care să se constituie într-o platformă comună de dezbatere a unor probleme de interes general privind dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice.

Un moment important l-a constituit semnarea Protocolului de colaborare dintre Primăria din Turkler și Consiliul Județean Argeș, precum si cu Primăria din Geoagiu-Băi, care au pus bazele dezvoltării unor relații de parteneriat între autoritîțile publice locale din cele două țări, dar și a organizarii unor evenimente și schimburi de experință pe teme de actualitate.