CONFERINȚA REGIONALĂ SUD-EST – Septembrie 2012

Evenimentul organizat în perioada 19-26 Septembrie 2012 în Turkler – Alanya, a ajuns la a VI-a ediţie și face parte din acţiunile cuprinse în cadrul Protocolului ”Teritoriu european – cooperare şi dezvoltare”.

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene, primari, consilieri locali, operatori de servicii publice, instituţii, societăţi de consultanţă şi specialişti în dezvoltarea locală din cele două ţări.

În cadrul dezbaterilor, pe marginea temei ”Dezvoltarea locală în termenni practici”, au fost abordate probleme privind amenajarea teritoriului prin realizarea unor obiective în parteneriat public-privat şi a fost dezvoltat conceptul strategic de dezvoltare locală din perspectiva reformei administraţiei publice, înţeleasă ca un proces complex şi coerent în diversele strategii la nivel subnaţional, regional, judeţean, local.

Temele înscrise în program au tratat pe larg probleme legate de convergenţă şi de dezvoltare echilibrată, în cadrul cărora principalul obiectiv îl reprezintă reducerea decalajelor de dezvoltare economică şi socială între diversele regiuni şi în primul rând creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii oamenilor.

În cadrul programului au fost organizate vizite şi discuţii în localităţile Turkler, Avsallar şi Emișbeleni, precum şi la unele obiective de interes local.