Despre noi

Introducere

     Patronatul Serviciilor Publice (P.S.P) reuneşte ansamblul persoanelor cu responsabilitati manageriale in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, de amenajare a teritoriului si habitat, administraţii publice locale si servicii publice din cadrul acestora, asociaţii de dezvoltare intercomunitara, alte servicii publice de interes general, operatori, agenţi economici precum si alte persoane juridice si specialisti in domeniu.

    Prin problematica abordata, prin numărul membrilor si partenerilor sai, prin consistenţa discuţiilor cu partenerii de dialog si prin acţiunile pe care le-a realizat, P.S.P. se poziţionează ca cea mai importanta organizaţie din sfera serviciilor publice.

    Prezenta in rândul membrilor P.S.P. a operatorilor furnizori de servicii publice precum si a autorităţilor publice locale, în cadrul celor opt filiale teritoriale, face ca organizaţia noastră sa fie una unica in România.

 Capacitatea relevanta a organizaţieiÎn realizarea obiectivelor sale PSP dispune de o structură executivă (personal salariat), de un Consiliu Director şi de 8 filiale regionale care reprezintă resursă umană necesară implementării unor proiecte, care să sprijine dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice din sfera gospodăriei comunale.Patronatul Serviciilor Publice dispune de spaţii de lucru precum şi de aparatura de birou necesară cu conexiune la mijloacele de comunicare, etc.Situaţiile financiare, bilanţurile anuale şi certificatele de atestare fiscală demonstrează de asemenea capacitatea  organizaţiei de a se implica şi de a susţine orice demers în domeniul său de activitate.