Dezbatere Publica_Sinaia 21 Nov. 2013

În perioada 20-23 Noiembrie 2013, la Hotel Rina Sinaia, a avut loc Dezbaterea publică cuprinsă în activitățile proiectului ”Noi resurse pentru dialogul social tripartit în România”, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în care Patronatul Serviciilor Publice, alături de Liga Citadină a Serviciilor Publice și Comunale din România și de Federația Națională a Sindicatelor din Serviciile Publice (SIGOL). Dezbaterea s-a axat pe necesitatea întăririi comunicării și conlucrării dintre partenerii la dialogul social, precum și pe negocierea contractului de muncă la nivel de ramură.

În cadrul dezbaterii au fost susținute următoarele prezentări:

Pentru comunicatul de presă, vă rugăm să accesați următorul link.