Evenimente 2015

Stimaţi Colegi,

Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că în 2015 se împlinesc 25 de ani de la înfiinţarea Patronatului Serviciilor Publice, acesta fiind prima structură asociativă care a luat fiinţă după evenimentele din decembrie 1989.

Parcursul nostru este unul interesant şi plin de realizări, ceea ce a făcut ca PSP să devină cea mai reprezentativă organizaţie ce reuneşte ansamblul persoanelor cu responsabilităţi manageriale în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, de amenajare a teritoriului şi habitat, servicii publice şi experţi de specialitate din cadrul administraţiei publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, alte servicii publice de interes general, operatori, agenţi economici precum şi persoane juridice şi specialişti din domeniul sus menţionat.

 

Forumul Serviciilor Publice cu tema: „Responsabilităţile autorităţilor locale pentru

performanţă şi bună guvernanţă în furnizarea serviciilor publice” – 17 – 20 martie 2016 – Hotel

Alpin – Poiana Braşov;

Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor locale” 12 – 15 martie 2015 – Hotel

RINA – SINAIA

 SESIUNE – DEZBATERE cu tema: ”Îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor

implicate în gestionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice” 14 – 17 mai 2015 HOTEL

ESPLANADA – TULCEA

 FORUMUL DE VARĂ AL SERVICIILOR PUBLICE cu tema: „Rolul autorităţilor locale în

dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice; Relaţiile contractuale între autorităţile publice şi

operatori” 2 – 5 iulie 2015 – HOTEL CAPITOL – JUPITER

 Simpozion – Dezbatere cu tema: „Finanţări europene şi naţionale dedicate proiectelor de

dezvoltare şi modernizare a serviciilor publice” 20 – 23 august 2015 Hotel Capitol – Jupiter –

Mangalia

 CONFERINŢA NAŢIONALĂ A SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA cu tema: “Creşterea

autonomiei locale şi dezvoltarea capacităţii administrative prin introducerea criteriilor de

performanţă în activitatea colectivităţilor teritoriale şi operatorilor de servicii publice” 29

octombrie – 1 noiembrie 2015 – Hotel Alpin – Poiana Braşov

10

 Retrospectiva anului 2015 în serviciile comunitare de utilităţi publice „Superlativele anului

2015” – 10 – 13 decembrie 2015 la Hotelul Hart – Predeal;