FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE – 20-23.02.2013 – Sinaia

Forumul Serviciilor Publice organizat în perioada 20-23.02.2013 la Hotel Rina Sinaia, a abordat ca temă principală: „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii publice de bază. Rolul autorităţilor publice locale şi al ADI-urilor în accesarea fondurilor europene, implementarea proiectelor şi delegarea serviciilor de utilităţi publice”.

Ediţia din acest an a fost consacrată problemelor majore cu care se confruntă colectivităţile teritoriale în efortul colectiv de dezvoltare, modernizare şi furnizare a serviciilor publice pentru cetăţeni.

Din acest punct de vedere Forumul Serviciilor Publice a reprezentat o nouă oportunitate şi un bun prilej de întâlnire cu partenerii de dialog social şi profesional, de schimburi de informaţii şi idei practice cu privire la noutăţile şi modificările care au intervenit în ultimul timp sau care urmează să intervină în activitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice cum ar fi: finanţarea acestora şi reducerea costurilor de operare, noile tendinţe în abordarea problemelor de mediu, satisfacerea nevoilor de calificare a forţei de muncă în domeniile tradiţionale ale gospodăriei comunale şi ale colectivităţilor teritoriale în exercitarea competenţelor acestora pe calea reformei şi autonomiei în administraţia publică locală.

În cadrul primei zile a Forumului Serviciilor Publice, au fost abordate teme precum:

Tot în cadrul lucrărilor, a fost semnat și Acordul de Parteneriat pentru o Platformă-Program de eficientizare a managementului administraţiei publice şi dezvoltării locale, prin îmbunătăţirea capacităţii de a realiza şi implementa proiecte cu finanţare naţională şi Europeană, între Academia de Studii Economice București și Patronatul Serviciilor Publice.

Ce-a de-a doua zi a Forumului a fost consacrată primului eveniment Info Day al proiectului ”Transfer de cunoștințe – Transfer de Capital Uman” acronim TOK-TOC 1242R4, cofinanțat prin Programul INTERREG IVC (FEDR).

Proiectul reunește 6 parteneri din 6 țări ale Uniunii Europene (Grecia, Marea Britanie, Olanda, Spania, România și Germania), liderul de proiect fiind Camera de Industrii Mici si Mijlocii din Atena.

În cadrul dezbaterilor, doamna Lilly CHRISTOFORIDOU – Coordonatorul Proiectului, a evidențiat importanța consolidării sustenabilității și inovarii, acordând o atenție deosebită pentru susținerea întreprinderilor mici și foarte mici, mai ales în perioada de transfer.

Galerie foto:

FORUM 20-23.02.2013_SINAIA__0014 FORUM 20-23.02.2013_SINAIA_0059 FORUM 20-23.02.2013_SINAIA_0145