Legislatie

Propunerile P.S.P. la Proiectul de Act Normativ: Procedura – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101 din 25 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241 din 22 iunie 2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325 din 14 iulie 2006

Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 10 aprilie 2007                             

Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 7 iunie 2006