Platforma Tok-Toc

În data de 22 februarie 2013, PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA (P.S.P.) a organizat în Sala Bucegi a Hotelului Rina Sinaia, primul eveniment Info Day pentru proiectul ”Transfer de cunoștințe – Transfer de Capital Uman”, cu acronimul TOK-TOC 1242R4 cofinanțat prin Programul INTERREG IVC (FEDR).

La eveniment au participat reprezentanţi ai Prefecturilor, agenţiilor de dezvoltare regională, primari, viceprimari, directori şi şefi ai serviciilor de gospodărie comunală, asociaţii intercomunale şi specialişti de la nivelul primăriilor din municipii, oraşe şi comune, directori generali, directori economici, şefi ai departamentelor de dezvoltare, reprezentanți ai operatorilor locali (regii, societăţi comerciale, agenţi economici, serviciile publice de gospodărie comunală şi agenţi economici din ramuri conexe activităţii de gospodărie comunală), cercetători, reprezentanți ai mediului academic și jurnaliști.

Proiectul TOK-TOC reunește parteneri din 6 țări ale Uniunii Europene (Grecia, Marea Britanie, Olanda, Spania, România și Lituania), coordonatorul proiectului fiind Camera de Comerț și Industrie pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii din Atena. În discursul de deschidere a evenimentului, Dl. Florian Dudu, Președinte al Patronatului Serviciilor Publice și Manager de Proiect pentru TOK-TOC în România, a transmis un cuvânt de bun-venit membrilor prezidiului din prima parte a Info Day după cum urmează: Dna. Lilly Christoforidou, Coordonator al Proiectului TOK-TOC, Dna. Lelia Oanță, Director în cadrul Direcției Generale pentru Strategii Guvernamentale, Secretariatul General al Guvernului, Dna. Anca Tevi,  Manager Public – AM POS Mediu – Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Toți cei care au luat cuvântul au vorbit despre importanța creșterii sustenabilității și a inovației, acordând o atenție specială susținerii intreprinderilor mici și mijlocii, în special în perioada de transfer. Rațiunea acestui obiectiv a fost de a aduce mai aproape municipalitățile și afacerile locale, în scopul de a asigura sustenabilitatea în cadrul transferului de IMM-uri. Transferul de know-how și mobilitatea capitalului uman sunt factori fundamentsal în economiile competitive.