Proiecte implementate

Patronatul Serviciilor Publice este partener în implementarea proiectului:

NOI RESURSE PENTRU DIALOGUL TRIPARTIT în România

Un proiect finanţat prin Norway Grants 2013-2014

În România există un cadru reglementat pentru consultarea partenerilor sociali la nivel naţional, sectorial şi teritorial. Putem aminti în acest sens Legea dialogului social (nr. 62/2011). În ciuda cadrului legal existent, procesul dialogului social pare ca nu a putut preîntâmpina apariția conflictelor de muncă şi nu a contribuit decisiv la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţiilor. Cauzele posibile ale acestei situaţii:

 • Deficitul de implementare a cadrului legal ce reglementează dialogul social;
 • Slaba stimulare a comunicării și interrelaționării între părțile implicate în dialogul social;
 • Insuficienta cunoaștere a modalităților eficace de aplicare a cadrului reglementativ actual (la nivel de patronate, sindicate, autorități publice).

Proiectul de față vine tocmai în întâmpinarea acestei nevoi identificate, de întărire a mecanismelor de aplicare eficace a reglementărilor care guvernează dialogul social în România.

Pe parcursul celor 24 de luni – proiectul include stagii de formare, crearea unei reţele de experţi formatori, realizarea şi alimentarea unui portal colaborativ (informaţiile sunt generate şi actualizate de promotorii proiectului adică de “patronate” – Liga Citadină şi P.S.P. –  şi “sindicate” – S.I.G.O.L. – precum şi de viitori parteneri din administraţia publică), dezbateri publice şi diseminarea de documente informative.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul oficial al proiectului:  www.dialogtripartit.ro.

Galerie foto – Conferința de lansare a proiectului:

rollup_02 (1)
CONF DESCHIDERE_1 CONF DESCHIDERE_2 CONF DESCHIDERE_3 ROLL-UP
Activități proiect:

CHESTIONAR DE EVALUARE A CALITATII DIALOGULUI SOCIAL

 1. Denumirea şi adresa organizaţiei dvs :……………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Obiectul de activitate :……………………………………………………………………………………………………………………….
 3. În prezent organizația dvs. este membră/ a aderat la o organizatie sau federatie patronala / sindicala ?
  • Da – Care, mentionati denumirea exacta:  ……………………………………………………………………………….
  • Nu
 4. DACĂ NU: Aveti intentia de a adera la o organizatie sau federatie patronala / sindicala in viitor?
  • Da
  • Nu -> Sari la intrebarea 6
 5. Care sunt obiectivele urmarite de catre organizatia Dvs. prin aderarea la o organizatie sau federatie patronala / sindicala – ALEGERE MULTIPLĂ, POT FI ALESE MAI MULTE VARIANTE:
  • Apararea intereselor angajatorilor / angajatilor
  • Cunoasterea prevederilor contractelor colective de munca la nivel de sector de activitate / grup de unitati / unitate
  • Organizarea dialogului social la nivel de unitate in concordanta cu legislatia in domeniu si cu urmarirea incadrarii in cerintele stabilite
  • Alte obiective ………………………………………………………………………………………………
 6. Negociati contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati / la nivel de unitate :
  • Grup de unitati
  • Unitate
  • NU negociem contractul colectiv de muncă
 7. Care sunt partenerii sociali care negociaza contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati / la nivel de unitate :
  • Organizatia patronala la care sunteti afiliati
  • Reprezentantii angajatorului
  • Organizatia sindicala la care sunteti afiliati
  • Reprezentantii alesi ai angajatilor
  • Reprezentantii autoritatilor administratiei publice, care interactioneaza in procesul de dialog social
  • Nu este cazul, nu se negociază contractul de muncă
 8. Considerati utila participarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice in procesul de negociere a contractelor colective de munca la nivel de sector de activitate / unitate :
  • Da, va rugam sa argumentati  ……………………………………………………………………………………………………….
  • Nu
 9. Considerati ca dialogul social tripartit, desfasurat intre sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale si autoritatile administratiei publice trebuie sa devina o practica curenta ?
  • Da, va rugam sa argumentati  ……………………………………………………………………………………………………….
  • Nu, va rugam sa argumentati  ……………………………………………………………………………………………………….
 10. Cum apreciati calitatea informarii ( transmitere de date) si consultarea in cadrul dialogului social :
  • Mai degrabă buna
  • Mai degrabă nesatisfacatoare (argumentati ce ar trebui facut pentru imbunatatire) :……………………………………………………………………………………………………………….
 11. Precizati daca angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea exprirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca
  • Da
  • Nu
  • Nu stiu
 12. Vă rugăm să ne precizati daca negocierea contractului colectiv de munca … :
  • Se face o singura data pe an
  • SAU exista prevederea negocierii periodice a oricaror clauze convenite de catre parti
  • Nici una, nici alta, nu are loc negociere
  • Nu stiu
 13. Precizati daca partenerii de dialog social creaza dificultati  in respectarea tuturor procedurilor privind negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitate  :
  • Da, cele mai frecvente fiind :  ………………………………………………………………………………………
  • Nu
 14. Vă rog să menționați care din etichetele de mai jos descrie cel mai bine atmosfera in care s-a desfasurat dialogul social la care organizatia dvs. a luat parte cel mai recent :
  PUTEȚI ALEGE MAI MULTE RĂSPUNSURI

  • Respect reciproc
  • Consultare constructiva
  • Tensionata
  • Cu imixtiuni ale autoritatilor publice sau ale factorului politic
 15. Care prevederi din contractul colectiv de munca la nivel de unitate sunt cel mai dificil de negociat :
  PUTEȚI ALEGE MAI MULTE RĂSPUNSURI

  • Salarizare si alte drepturi salariale
  • Timpul de munca si timpul de odihna
  • Masuri de protectie si facilitatile acordate salariatilor
  • Formarea profesionala
 16. In ce masura considerati ca la cea mai recentă negociere a contractului colectiv de munca obiectivele avute in vedere au fost atinse :
  • Integral
  • Partial, cu anumite compromisuri ……………………………………………………………………………….
  • Deloc, obiectivele nu au fost atinse
  • Nu e cazul, nu a fost negociat un contract colectiv de muncă
 17. Care dintre următoarele aspecte considerați că influențează cel mai mult calitatea dialogului social:
  O SINGURĂ ALEGERE

  • Pregatirea profesionala si experienta partenerilor sociali
  • Capacitatea de negociere a partenerilor social
  • Claritatea legislatiei care sta la baza dialogului social
  • Continutul materialelor pe care le au la dispozitie partenerii de dialog social
  • Alte motive, explicitati  ……………………………………………………………………………………………………
 18. Considerati ca autoritatile statului la nivel central sau local sunt preocupate de buna desfasurare a dialogului social ?
  • Da
  • Partial
  • Nu (explicitati)  ………………………………………………………………………………………………………………
 19. Precizati daca actualul contract colectiv de munca la nivel de sector de activitate / unitate este adaptat la conditiile economico financiare ale tarii :
  • Da
  • Nu, argumentati  ………………………………………………………………………………………………………………
  • Nu stiu
 20. In situatia ca negocierea contractului colectiv de munca a intrat in impas, care sunt solutiile pe care le aveti in vedere, pentru desfasurarea negocierilor :
  • Solicitati sprijin pentru conciliere din partea organizatiei patronale la care sunteti afiliati
  • Declansati conflictul colectiv de munca
  • Altă soluție, care?  ……………………………………………………………………………………………………………
 21. În ce măsură apreciați că dialogul social, așa cum se derulează el la nivelul ramurii din care face parte organizația dvs., poate contribui la atingerea următoarelor aspecte:
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură NS/NR
1. Detensionarea relatiilor între partenerii sociali

1

2

3

4

99

2. Prevenirea conflictelor de muncă

1

2

3

4

99

3. Prevenirea derapajelor si managementului nesănătos al unei unităti lucrative

1

2

3

4

99

4. Îmbunătătirea servicilor finale furnizate de unitate

1

2

3

4

99

5. Cresterea solidaritătii între angajati (de ex. suport reciproc pentru cei concediati în urma restructurarilor de personal)

1

2

3

4

99

Puteți descărca fișierul aici (chestionar-evaluarea-calitatii_FIN1.doc).

După completare, vă rugăm să transmiteți documentul pe adresa de e-mail a P.S.P. (pspoffice@gmail.com), până la data de 25 Octombrie 2013.