Proiecte propuse

header

În această perioadă, Patronatul Serviciilor Publice, în calitate de solicitant, se află în cea de-a II-a etapă de evaluare pentru două proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Cele 2 proiecte sunt depuse spre evaluare, pe următoarele domenii majore de intervenție:

D.M.I. 5.2. – “Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural prin creșterea compețentelor profesionale” – ID 131310

Parteneri proiect: Fundația Academia Universitară Athenaeum, SIVECO România S.A. și Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor.

D.M.I. 6.3. – ”Competențe noi pentru femei prin calificare, recalificare și prin formare în noile tehnologii (TIC)” – ID 130574

Parteneri proiect: Universitatea ”Athenaeum” din București, SIVECO România S.A. și Centrul de Consiliere pentru Dezvoltare Locală.