Protocoale de colaborare

PARTENERIATE INSITUȚIONALE:

 • Protocol de colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale din România (Federaţia Autorităţilor Locale din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România)
 • Protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
 • Protocol de colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie – Centrul de Formare Continuă Bucureşti
 • Protocol de colaborare cu Federaţia Societăţilor cu Economie Mixtă din Franţa (FNSEM)
 • Protocol de colaborare cu Asociaţia Financiară a Municipalităţilor din Grecia (EDEXY)
 • Protocol de colaborare cu Primăria din Patras – Grecia
 • Protocol de colaborare „Teritoriu european – cooperare şi dezvoltare” între România, Franţa, Belgia, Grecia, Bulgaria, Turcia
 • Protocol de colaborare în domeniul dezvoltării turismului cu FUTOUR GmbH&Co.KG Germania
 • Protocol de colaborare cu Camera de Comerț Bilaterală România-Turcia
 • Protocol de colaborare cu Academia de Studii Economice din București
 • Protocol de colaborare cu Universitatea Athenaeum din București