Propuneri – Contracte delegare servicii publice

La cererea A.N.R.S.C., Patronatul Serviciilor Publice a transmis în data de 10 Septembrie a.c., un punct de vedere cu privre la Proiectul de Act Normativ: Procedura – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Pentru a vedea cele două propuneri, vă rugăm să faceți click pe cele două atașamente: Punct de vedere 1_A.N.R.S.C. si Punct de vedere 2_A.N.R.S.C.